Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Първи студентски ономастични четения в Шумен

  Студентското краеведско дружество и Факултетът по хуманитарни науки на Шуменския университет организират студентска секция в рамките на XX-тите Eпископ-Константинови четения, посветени тази година на темата “Памет и спомен”.

  Студентите-българисти от трети курс представят на 28 май (вторник) от 14 ч. в Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров” мултимедийни презентации, чиято изследователска задача е да докажат връзката родова памет и антропонимен код на базата на лично събрани данни. Това е своеобразно продължение на миналогодишната им теренна изследователска практика по диалектология, чиито резултати бяха докладвани на Петите студентски краеведски четения през юни 2012 г.

  Темата дава възможност за насочване на интересите на младите филолози към специализирана езиковедска проблематика, занимаваща широк кръг от хора, и я поставя в контекста на мултикултурната среда, характерна както за региона, така и за глобализиращия се свят.

  Четенията са журирани от специалисти от Университета и Регионалната библиотека. Научен ръководител е гл. ас. Красимира Колева, учредител на Студентското краеведско дружество.

  По традиция изявите на дружеството се провеждат в Регионалната библиотеката със съдействието на отдел “Краезнание”. Съорганизатор е и Европейският информационен център – Шумен при Европейската комисия.

  Публикувано на 26/05/2013