Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Първият източноевропейски регионален конгрес на Международната федерация на асоциации на преподавателите по съвременни езици бе открит днес

  Първият източноевропейски регионален конгрес на Международната федерация на асоциации на преподавателите по съвременни езици и ХХVI-та международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език бяха открити днес в хотел „Черно море” във Варна.

  Съорганизатор на събитието е Шуменският университет “Епископ Константин Преславски”, негов домакин до 25 юни ще бъде Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование.

  Темата на първото по рода си събитие в България, което събира представители на различните езикови асоциации, е „Изучаване и преподаване на езици: изграждане на мостове към бъдещето”. Работните езици са пет – английски, немски, френски, руски и български.

  Над 200 представители от 35 страни – изследователи, преподаватели, учители по чужди езици и студенти, участват със свои доклади в мащабния многоезичен форум. Поздравителен адрес към тях от името на ректора на Шуменския университет проф. д.и.н. Георги Колев поднесе зам.-ректорът доц. д.п.н. Наталия Павлова. „Убеден съм, че събитието ще се превърне в силен и активен форум, място не само за установяване на контакти, а и за обсъждане на най-новите виждания и опит в чуждоезиковото обучение”, пише в приветствието.

  Пленарните доклади днес са на авторитетни учени от САЩ, Великобритания, Израел, Холандия, Италия, Австралия, Бразилия, Турция, България и други страни. Заседанията в десетте секции в следващите дни ще бъдат в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование.

  По време на конференцията ще бъде уредена изложба на книги, учебници и други учебни материали от световни и български издателства.

  Публикувано на 22/06/2017