Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Първо онлайн заседание на Академичния съвет

    Академичният съвет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ проведе на 29 април 2020 г. първото си онлайн заседание. В началото му ректорът проф. д.и.н. Георги Колев представи писмо от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, в което се изразява подкрепа за провеждането на заседания на колективните органи на висшите училища посредством видеоконферентна връзка в условията на извънредното положение, въведено от Народното събрание поради разпространението на заразата от COVID-19.

    Бяха обсъдени и гласувани въпроси, свързани с учебната и кандидатстудентската дейност, както и План за дейностите по кариерното ориентиране и развитие на студентите и докторантите. Ръководителите на основните структурни звена представиха доклади за взетите решения на заседания на факултетните съвети, Съвета на ДИКПО и Съвета на Колежа в Добрич.

    С пълно мнозинство членовете на Академичния съвет приеха поканата на председателя на Управителния съвет на Българско-турската търговско-индустриална камара г-н Фикрет Индже Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ да стане първият университет – член на организацията.

    Публикувано на 29/04/2020