Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Патронен празник на Университета

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” празнува патронния си празник в деня на Светите равноапостоли Константин и Елена днес. Тържеството започна с поднасяне на цветя на признателност пред паметника-свитък на патрона пред Ректората.

  Благослов на патрона поднесе Николай Каменов, студент в I курс, специалност Българска филология:

  „Да послушаме и да се удивим на милостта и човеколюбието Божие

  Той заради нас се преклони и слезе от небесата,

  за да се изчистят нашите души от грехове …

  … Затова ни е сътворил, за да създаваме добро,

  а не лукавство и не завист – създадени сме, за да вършим добри дела …”.

  Тези слова от „Учителното евангелие” прозвучаха на старобългарски и на съвременен български език.

  Деканът на Факултета по хуманитарни науки проф. д-р Веселин Панайотов представи празнично слово за Епископ Константин Преславски.

  „Къде е мястото на нашия патрон във вулкана от културна енергия през Златния век? Тук с гордост можем да кажем: в самото начало, на старта, в основите на прохождащата българска християнска култура. Ще припомня едно от първите писма на княз Борис до папа Николай, където се сочи почитанието към неделния ден – именно затова първо задължение на християните – в неделята да са в църква – е съставено „Учителното евангелие” на Константин Преславски! Следователно ние задължително трябва да го наричаме „първоосновател на българската църква”! Високо оценена е и друга част от творчеството на нашия патрон. В нея той изглежда много по-задълбочен, много по-зрял и мъдър. Става въпрос за преводните трудове „Четири слова против арианите на св. Атанасий Александрийски” и „Огласителните тълкувания” на Свети Кирил Йерусалимски.

  За университетската общност и за българската култура е важна и още една страна от личността на Константин – неговия принос в съграждането на българския книжовен език и литература. Заедно с Климент Охридски и Йоан Екзарх той е създател на българското красноречие и на българската поетическа реч. Ако се замислим за мястото на Епископ Константин в Преслав, ще разберем, че той всъщност е и водач на религиозната и културна общност в българската столица.

  Дами и господа, в този светъл ден бих искал да запомните само четири думи: първоосновател, обединител, създател, водач. Те описват най-кратко личността и влиянието на нашия патрон Епископ Константин Преславски”, каза в словото си проф. Панайотов.

  Приветствени думи към преподавателите, студентите и служителите отправи ректорът на Университета проф. д.и.н. Георги Колев. Той ги поздрави и посочи, че патронният празник е между две знаменателни дати – 11 май, когато преди 205 години в Шумен за първи път се отбелязва празникът на светите братя Кирил и Методий, и 24 май, когато и днес отбелязваме Деня на славянската просвета и култура и българската писменост.

  “Високите постижения и резултати на Шуменския университет са основание за заслужена гордост и аз съм убеден, че всички ние с общи усилия ще продължим добрите традиции и ще отстояваме позициите и авторитета на академичната институция като средище с високи стандарти в научната и образователната дейност”, поздрави присъстващите областният управител на Шумен и декан на Факултета по технически науки проф. д-р Стефан Желев.

  Празникът продължи с отбелязване на 45 години от създаването на русистиката в Шуменския университет. По повод значимата годишнина ректорът проф. д.и.н. Георги подари на доц. д-р Стефка Калева, зам.-ректор и представител на Катедрата по руски език, копие на иконата на Светите братя Кирил и Методий. Преди 140 години генерал Сергей Белокопитов я дарява на Шумен по случай Освобождението на града от турско робство. Копието бе осветено от Варненския и великопреславски митрополит Йоан на 17 май 2018 г., когато храмът „Свето Възнесение Господне” в Шумен отбеляза своя храмов празник. „Това е благодарност за усилията на поколения русисти, които представят Университета ни достойно. Още едно такова копие ще бъде дарено тази седмица от наши колеги на друго духовно средище – Институт „А.С.Пушкин” в Москва по случай 24 май”, съобщи доц. Калева.

  На празника бяха обявени и връчени почетни звания. По предложение на Колежа в Добрич академическата общност удостоява с почетното звание Почетен професор доц. д-р Славка Славова – за съществения й принос за развитието на Колежа в град Добрич и утвърждаване авторитета на Шуменския университет.

  По предложение на Факултета по природни науки и с решение на Академическия съвет Университетът връчва почетна Златна значка на проф. д-р Нешо Чипев за особените му заслуги към катедра „Биология” и Факултета по природни науки и за популяризиране името на Шуменския университет. „Приемам това високо отличие със смирена благодарност, защото без академичната общност на Факултета по природни науки не бих постигнал всичко това”, каза проф. Чипев. Той бе поздравен от името на ФПН и от неговия декан доц. д-р Петинка Галчева.

  Връчени бяха и Наградите на Ректора за 2017 г. Със съществените си постижения през изминалата година я заслужиха проф. д-р Димитър Попов от Факултета по хуманитарни науки и проф. д-р Николай Узунов от Факултета по природни науки.

  „Благодаря на проф. д.ф.н. Ивелина Савова, която запали искрата в мен към науката. Благодаря на бившия ректор чл.кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, който ме покани да му асистирам. Благодаря и на настоящия ректор проф. Колев. Поласкан съм, че точно той ми връчва тази награда, защото помня как преди години двамата участвахме в научни конференции в Руската федерация”, емоционално се обърна към присъстващите проф. Попов.

  „Тази награда не би била възможна без колегите ми от Факултета по природни науки. Благодаря Ви!”, сподели и проф. Узунов.

  Наградата на Ректора за студенти се присъди на Сабина Василева, III курс, специалност Медицинска физика, от Факултета по природни науки, и Николай Ангелов-Гари от Педагогическия факултет, магистърска програма Педагогика на обучението по визуални изкуства – графика и графична комуникация.

  Публикувано на 21/05/2018