Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Педагози обсъждат предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието

  Научно-практическа конференция „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образование” ще се проведе в Шумен от 26 до 28 септември 2019 г. Тя е организирана от Община Шумен и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” и е посветена на 130 години от началото на предучилищното възпитание в Шумен.

  В конференцията ще вземат участие университетски преподаватели от страната, директори и учители от София, Пловдив, Русе, Плевен, Мездра, Лозница, Нови пазар, Долна Митрополия и Шумен.

  Откриването е на 26 септември, четвъртък, от 13:00 ч. в зала „Проф. Венета Вичева” в Община Шумен. Конференцията се провежда под научното ръководство на проф. д-р Ирина Колева от СУ „Св. Кл. Охридски“.

  Ще бъдат изнесени пленарни доклади от:

  проф. д-р Ирина Колева – СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. София – „Предизвикателства в образованието: европейски и национални политики и стратегии”;

  проф. д-р Весела Гюрова – СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Приоритети на предучилищното образование – тенденции и предизвикателства”;

  проф. д-р Галин Цоков – ПУ „Паисий Хилендарски“ – „Управление на иновациите в образователната организация на 21 век”;

  проф. д-р Снежана Въчева – ШУ „Еп. К. Преславски“ – „Начало на подготовката на детски учители в град Шумен”;

  След пленарните доклади участниците ще продължат работа в две работни секции: „Педагогически стратегии и технологии за иновативно образование. Образователен мениджмънт“ и „Приобщаващо образование. Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. Развитие на професионалните компетентности на педагогическите специалисти”.

  В края на първия работен ден от конференцията ръководството и децата от ДГ „Дружба” ще представят пред участниците карнавал на приказките и приказните герои „Доброто побеждава, доброто възпитава”. Той ще се проведе пред Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ от 17:30 часа.

  На 27 септември от 9:30 часа екипите на три шуменски детски градини – „Изворче“, „Космонавт” и „Дружба”, ще представят пред участниците в конференцията педагогически практикуми на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

  Публикувано на 25/09/2019