Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Пети международен ден на очарованието на растенията

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” се включва в отбелязването на Международния ден на очарованието на растенията, който се провежда под егидата на Европейската организация за растителна наука (EPSO) за пети път. В България инициативата се подкрепя и от Агробиоинститута на Селскостопанската академия и Биологическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски”.

  Факултетът по природни науки в Шуменски университет, който е организатор на проявата на 16 май, е избрал мотото й да е “Никой не е по-голям от хляба”.

  Инициативата “Пети международен ден на растенията” ще бъде представена от 10 часа в Аулата. В 10:15 часа ще бъде открит научен семинар “От зърното до хляба”, в който ученици, студенти и преподаватели ще представят с доклади и постери теми, свързани със зърнопроизводството за хляб, хлебни и сладкарски изделия.

  Следобед ще бъдат наградени победителите в литературния конкурс за есе и кратък разказ “Най-вкусният хляб” и конкурса “Приготвено от мен”. Ще бъдат показани и две изложби – рисунки и постери на тема “Минало, настояще и бъдеще на хляба, хлебните и сладкарските изделия” и кулинарна изложба с дегустация “Мастър шеф на хлебните и сладкарските изделия”.

  Публикувано на 15/05/2019