Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Пети студентски и докторантски научни четения ще се проведат на 12 октомври

    Петите студентски и докторантски научни четения ще се проведат на 12 октомври 2016 г. Темата им е „Свети Климент Охридски – мисионер, педагог и писател. 1100 години от блаженото му успение”.

    Организатори на четенията са Факултетът по хуманитарни науки в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Студентският съвет и Славянското дружество „Васил Друмев”. Научен ръководител е проф. д.ф.н. Христо Трендафилов, а организационен секретар – проф. д-р Кина Вачкова.

    Четенията започват в 9 часа и ще се проведат в зала 309 на Корпус 1. Ще бъдат изнесени 12 доклада и научни съобщения.

    Публикувано на 11/10/2016