Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Почетен плакет за доц. д-р Петър Занев

  Ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ проф. д.и.н. Георги Колев връчи почетен плакет на доц. д-р Петър Занев, който на 14 юни 2020 г. навърши 90 години. Доц. д-р Петър Занев е бил в два поредни мандата (1978-1986 г.) заместник-ректор на Шуменския университет и един мандат е ръководил катедра “Обществени науки”. На церемонията присъстваха председателят на Общото събрание на Университета доц. д-р Юрий Проданов, заместник-ректорите доц. д-р Росица Давидова, доц. д-р Стефка Калева и доц. д-р Чавдар Сотиров и близки на доц. Занев, между които 9-месечната му правнучка Зорница.

  “Вие сте най-дълголетният управленец на нашия университет в петдесетгодишната му история и за мен е привилегия и чест, че мога да Ви поздравя с този достолепен юбилей и да Ви връча почетни златен плакет на Университета с признателност и благодарност за всичко, което сте направили през годините”, сподели ректорът проф. д.и.н. Георги Колев.

  „Тази среща, за която Ви благодаря, е показателна, че работата ми като преподавател, и обществената ми дейност са забелязани и оценени справедливо“, с вълнение прие отличието доц. Занев.

  Петър Занев е роден на 14 юни 1930 г. в софийското село Заноге. През 1940 г. семейството се изселва в с. Макак, сега квартал на Шумен.

              Петър Занев завършва прогимназия в с. Царев брод, Шуменско през 1944 г. От 1944 г. е ученик в Първа мъжка гимназия-Шумен, която завършва през 1948 г. Работи като общински служител в община с. Царев брод. От 1950 г. до 1954 г. е студент във Варненския икономически институт, който завършва в началото на 1955 г. с пълно отличие. За активна дейност и отличен успех получава единствената в университета Благоевска стипендия.

              През 1954 г. сключва брак с Мария Дикова, с която имат две деца.

              Работи по разпределение във фабрика “Победа”-Шумен 6 месеца. След това е назначен за директор на Търговската школа на ЦКС в Шумен, където работи 23 години.

              През 1972 г.защитава дисертация в Софийския университет на тема „Същност и функции на кооперативното движение у нас”. Автор е на над 52 публикации, между които “История на кооперативното движение в Шуменски окръг”. Съавтор е на Енциклопедия на Шуменска област.

              През 1978г. е избран за доцент в съответствие с тогавашната нормативна уредба.           Освен като преподавател и администратор доц. Занев работи и като лектор на градското Дружество за научни знания „Г.Кирков”, чиито председател е 13 години.

              Носител е на орден “Кирил и Методий”, втора степен, и медали за добре свършена работа.

              Бил е на шестмесечно обучение в Институт “Ломоносов”, Москва, и тримесечна квалификация в Берлин, Германия.

  Публикувано на 15/06/2020