Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A02/2019 по Програма „Еразъм+“

  Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A02/2019 по Програма „Еразъм+“, в т. ч. и втората покана за подаване на проектни предложения по инициативата „Европейски университети“. За следващата година бюджетът е увеличен до 120 млн. евро (за 2019 г. бяха отпуснати 85 млн.) и се предвижда да бъдат финансирани 24 алианса (при 17 през 2019 г.).

  Срокът за кандидатстване е 26 февруари 2020 година.

  Линковете за достъп до поканата и до ръководството към нея са публикувани в сайта на Министерството на образованието и науката:

  2020 Erasmus+ Call for Proposals
  2020 Erasmus+ Programme Guide

  Поканата за кандидатстване и ръководството към нея са налични и на български език. Следва да се има предвид, че в случай на противоречие между отделни езикови версии предимство има версията на английски език.

  В контекста на инициативата следва да се отбележи, че терминът „университети“ трябва да се разбира в най-широк смисъл и обхваща всички видове институции за висше образование. „Европейските университети“ се свързват с разработването на дългосрочна визия, която има потенциала да трансформира институционалното сътрудничество между висшите училища, като го издигне на по-високо ниво с качествено нов подход на управление.

  Публикувано на 29/11/2019