Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Посещение на делегация от Тракийския университет в Одрин

    Ректорът на Тракийския университет в град Одрин, Турция, проф. д-р Ерхан Табакоглу бе на официално посещение в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ на 26 ноември 2019 г. Той се срещна с ректора проф. д.и.н. Георги Колев, заместник-ректора доц. д-р Чавдар Сотиров и председателя на Общото събрание доц. д-р Юрий Проданов.

    В делегацията от Турция бяха Али Дженгиз Калкан – директор на областната дирекция „Здравеопазване“ в Одрин, Кямил Колабаш – съветник на зам.-министъра на културата и туризма на Република Турция и доц. д-р Мурат Тюркйълмаз – директор на Центъра за чуждестранни връзки при Тракийския университет в Одрин.

    На срещата бяха обсъдени дългогодишното добро сътрудничество между двете висши училища, възможностите за осъществяване на академичен обмен и на съвместни проекти в различни сектори.

    Публикувано на 27/11/2019