Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Посланикът на Казахстан дари книги на Шуменския университет

    Ръководителят на дипломатическата мисия на Република Казахстан в България Негово превъзходителство Темиртай Избастин посети Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” днес. Той разговаря с ректора проф. д.и.н. Георги Колев за възможностите за сътрудничество в сферата на висшето образование, науката и културата. Коментирана бе идеята на посланик Избастин за разкриване на секция, организиране на курс или лекторат за изучаване на казахски език в Шуменския университет. Дипломатът предложи на ректора проф. Колев да съдейства за осъществяване на  контакти с подходящо висше училище от Казахстан.

    На срещата присъстваха зам.-ректорите проф. Наталия Витанова и доц. Константин Константинов, ръководителят на катедра „Турски език и литература” проф. д-р Татяна Чалъкова и ръководителят на катедра „Руски език” проф. д-р Елена Стоянова. Посланикът бе придружен от народния представител Четин Казак, член на парламентарната група за приятелство с Казахстан, и бизнесменът Бахит Кулмаханов.

    Посланикът направи дарение на научна и художествена литература на университетската библиотека, а си тръгна от Шумен със сувенири на висшето училище и с пътеписа „В сърцето на Азия” на проф. д-р Надка Николова, преподавател в Шуменския университет.

    Публикувано на 04/10/2016