Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Посланикът на Унгария посети Шуменския университет

    На 23 април Н. Пр. Андраш Клейн, извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България, направи първото си посещение в Шумен. Визитата бе по покана на кмета Красимир Костов. Дипломатът поднесе венци пред паметника на Лайош Кошут и разгледа къщата-музей на унгарския революционер, срещна се с ректорското ръководство на Шуменския университет, посети изграждащият се Индустриален парк край Шумен и разгледа Националния Историко-археологическия резерват „Мадарски конник”.

    Посланик Андраш Клейн беше придружен от д-р Миклош Пек (пълномощен министър и заместник-ръководител на мисията на Унгария в България) и д-р Тошо Дончев (директор на Унгарския културен институт в София). В Шуменския университет тримата бяха приети от ректора проф. дпн Маргарита Георгиева. На срещата присъстваха и двамата зам.-ректори проф. дин Георги Колев и доц. д-р Богдана Георгиева.

    По силата на наскоро подписана държавна спогодба между двете държави за сътрудничество в областта на образованието, Унгария търси възможности за разкриване на нов лекторат у нас.  Това беше основната тема на разговорите с академическото представителство в Шумен. Срещата установи партньорски взаимоотношения и договорености за проучване на нагласите и интереса на студентите и преподавателите за изучаване на унгарския език и култура. 

    Публикувано на 23/04/2013