Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Празник на математиката

    Община Шумен и Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” организираха на 23 април 2019 г. Празник на математиката за децата от предучилищна степен. 13-тото издание на празника се проведе в Актовата зала на Педагогическия факултет и в него се включиха общо 17 отбора – от 15 детски градини и 2 подготвителни групи – от НУ “Ил. Р. Блъсков” и СУ “Трайко Симеонов” в Шумен.

    Журито бе в състав: Йорданка Димитрова, старши експерт в община Шумен, и преподавателите в Шуменския университет проф. дн Наталия Павлова и старши преподавател д-р Калина Алексиева. Те поздравиха децата с отличното представяне и връчиха награди за всички отбори. Подарък за тях бе и шоуто на клоуна Коко.

    Публикувано на 23/04/2019