Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Предпразнично

  На 30 октомври в аулата на Ректората се проведе тържествено Общо събрание, посветено на Деня на народните будители – 1 ноември.

  По време на заседанието на висшия орган на Университета се състоя тържествена церемония за връчване на званието “почетен професор” на доц. Николай Димков по случай 75-годишнината му. Доц. Димков е дългогодишен университетски преподавател по възрожденска литература, един от деканите на Факултета по хуманитарни науки и виден шуменски общественик и читалищен деятел.

  Официалните си документи и признанието на академическата общност получиха и над 50 университетски преподаватели, придобили научно-образователни степени (“доктор на науките” и “доктор”) и заели длъжностите “професор” и “доцент” от влизането в сила на Закона за развитието на академичния състав до сега. С новите попълнения професорите в Шуменския университет стават 55, доцентите – 145 и 203 са нехабилитираните преподаватели.

  Присъстващите приеха с единодушно одобрение и  отчет на Ректора за периода от октомври 2011 г. до октомври 2012 г.

  След приключване на събранието с водосвет, отслужен от викария на Варненската и Великопреславска митрополия епископ Йоан, беше открит нов учебен комплекс на Университета. Близо 160 000 лева от капиталовите вложения на висшето училище са отделени от ректорското ръководство за реновирането на сградата, която се намира до Корпус 3 и ще бъде използвана предимно от студентите и преподавателите на Факултета по технически науки. Вътрешното оборудване е закупено със собствени средства на факултета. Учебният комплекс “С” побира в себе си пет специализирани кабинета по геодезия, комуникационна и компютърна техника, кабинет по национална сигурност, по общи инженерни науки и логистика, както и една лекционна зала с 80 места.

  Публикувано на 30/10/2012