Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Представяне на българо-турски речник

    Нов българо-турски речник бе представен на 7 ноември 2019 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Изданието е на Университетско издателство „Свети Климент Охридски“ на Софийския университет и е замислено като мост между двете култури.

    Съставител на речника със 120 хиляди единици е писателят, преводач и журналист Ахмет Атасой. „Българо-турски речник е издаден в началото на 60-те години на миналия век и вече е морално остарял, защото има много нови думи в литературата, изкуството, технологиите. 16 години от живота ми са посветени на този труд, в който влизат основно книжовни думи, но са включени и най-използваните диалектни и жаргонни. Надявам се да ви е от полза при преводи“, обясни той пред събралите се студенти и преподаватели.

    Атасой е роден в 1944 г., в село Крепча, област Търговище. Завършил е Софийския университет, специалност „Турска филология”, с втора специалност „Български език и литература”. Автор е на много книги, стихосбирки и преводи.

    Публикувано на 08/11/2019