Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Представяне на книгата “Философски размисли за Европа” от проф. д-р Добромир Добрев

    Представяне на книгата “Философски размисли за Европа” от проф. д-р Добромир Добрев ще се състои на 2 октомври 2020 г. от 18:00 часа в Аулата на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

    Ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки.

    Публикувано на 30/09/2020