Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Представяне на книгата на доц. д-р Димитър Попов „Стилистика” в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

  Официално представяне на книгата на  доц. д-р Димитър Попов „Стилистика”, издание на Университетско издателство на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, се състоя в края на месец юни в Националната библиотека „Свети Свети Кирил и Методий”.

  Събитието беше открито от доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека, а книгата бе представена от проф. д-р Йовка Тишева, ръководител на Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии.

  Сред гостите на събитието бяха научният редактор на изданието проф. д.ф.н. Стефана Димитрова, проф. Гергана Дачева, проф. Ана Димова, проф. д-р А. Лилова, проф. Венче Попова, доц. д-р Петя Осенова, проф. Тодор Бояджиев, чуждестранни гости, между които изтъкнатият норвежки българист проф. Хетил Ро Хауге, италианските колеги д-р Джанфранко Брусапорчи, Рената Ларусо и Алфонсо Лонтеро.

  В своето слово проф. д.ф.н. Стефана Димитрова заяви: „Това е труд, предназначен за учебник по стилистика, но излизащ далеч извън рамките на общоприетата представа за университетски учебник. Авторът показва завидна осведоменост по съществуващата литература и при тази прозираща навсякъде изключителна начетеност съумява да остане на свои позиции, да се движи в рамките на собствена концептуална рамка и убедително да насочва мисълта на читателя към най-актуалните въпроси на стилистиката, свързващи я с лингвистичната прагматика, социолингвистиката и различните когнитивни направления.

  Всеки лингвист, докоснал се до тази книга, написана в регистъра на един строго научен и в същото време напълно разбираем стил, има какво ново да научи и да погледне от нов ракурс обекта, с който той лично се занимава. Убедена съм, че в случая става дума за едно от най-полезните и интересни издания, разработени от преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Надявам се, че то ще бъде използвано като учебно пособие и в другите вузове на страната.”

  Доц. д-р Димитър Попов е завършил специалност Българска филология. От 1986 г. е на работа в Шуменския университет. През периода 1987-1992 г. е редовен аспирант по Обща и експериментална фонетика в Института по славянознание и балканистика на Руската академия на науките, където защитава дисертация и получава научната и образователна степен „доктор”. В периода 1994-1997 г. е лектор по български език във Виенския университет. Доктор по философия на Виенския университет от 1997 г. Член на Австрийското социосемиотично общество и на Международната семиотична организация. Научните му интереси са в областта на стилистиката, анализа на дискурса, прозодията и лингвистичната прагматика.

  Публикувано на 05/07/2016