Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Представяне на книгата “Печати на византийската администрация в България (971-1118) на проф. Иван Йорданов

  Научният център по византинистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ организира представянето на книгата на проф. д.и.н. Иван Йорданов „Печати на византийската администрация в България (971-1118). Събитието е на 16 април 2019 г. от 16 часа и ще се състои в зала 309 на Корпус 1.

  Проф. д.и.н. Иван Йорданов е специалист в областта на средновековната нумизматиката и сфрагистиката, науки за държавните знаци и символи през средновековието. Автор е на 9 монографични изследвания и повече от 200 научни студии, статии и съобщения в наши и чужди издания. Главен редактор на “Нумизматика, Епиграфика и Сфрагистика”, издание на АИМ при БАН, и на научната поредица „Историкии”, издание на Катедрата по история и археология. Член на редколегията на сборниците “Плиска-Преслав” и “Преслав”. Член е на международната асоциация по “Византийска сфрагистика” и на редколегията на специализираното издание “Studies in Buzantine Sigillography”, излизащо във Вашингтон и Лайпциг. Сред учредителите на Катедрата по история и археология и неин ръководител през периода 1995 – 1996 г.

  През 2018 г. проф. Йорданов бе удостоен с почетното звание на Шуменския университет Doctor honoris causa.

  Книгата „Печати на византийската администрация в България (971-1118)“ се издава с клеймото на Университетското издателство „Епископ Константин Преславски“ под редакторството на доц. д-р Тодор Тодоров и с финансовата подкрепа на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.

  Публикувано на 15/04/2019