Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Представяне на книгата “Неразказани легенди за маите” от Луис Монтеро

    Научният център за православна култура и изкуства “Свети Архангел Михаил”, катедра “История и теория на литературата” към Факултета по хуманитарни науки на Университета и Институт “Сервантес”-София организират представяне на книгата “Неразказани легенди за маите” от Луис Монтеро.

    Авторът лично ще разкаже за митологията, фолклора и изкуството на древните маи. Срещата е на 12 април от 16 часа в зала 211 на Корпус 1.

    Презентацията ще бъде последвана от лекция на художничката Ана Монтеро “Геометрия на въображението” за изобразителното изкуство на маите.

    Публикувано на 05/04/2018