Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Представяне на проект „Младежи стават предприемачи“

    Центърът за кариерно развитие в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ организира информационен ден по проекта на Министерството на младежта и спорта „Младежи стават предприемачи“.

    Събитието ще се проведе на 25 февруари 2020 г. от 11:00 часа в зала 316 на Корпус 1.

    По време на форума студентите ще се запознаят с възможностите за участие в обучение по предприемачество в периода март – май 2020 г.

    Публикувано на 21/02/2020