Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподавател от Педагогическия факултет – българският участник в Международната седмица Childhood, Child good в Белгия

  В края на февруари в гр. Тийлт, Белгия, се състоя Седмата международна седмица Childhood, Child good, в която взеха участие учени от Великобритания, Холандия, Германия, Белгия, България, Турция, Швеция, и Норвегия. Събитието се провежда веднъж на всеки две години, интересът към него е голям, защото образователни експерти от цял свят могат да представят резултати от свои научни изследвания и да обменят опит.

  По време на Международната седмица тази година бяха представени 75 лекционни курса пред студенти от Университета „Вивес”, бяха организирани и проведени редица професионални дискусии, както и визити в различни видове учебни заведения в градовете Тийлт, Брюж и Кортрейк.

  Гл.ас. Пламен Петков от Катедрата по специална педагогика на Педагогическия факултет бе единственият участник от България. Шуменският преподавател представи петчасов лекционен курс на тема: Mechanisms of cognitive, language and social development в Университета „Вивес” пред студенти от шести семестър, придобиващи специализация за работа с деца със специални образователни потребности. В програмата му бяха включени и посещения в център за работа с лица с аутизъм, основно училище за деца със специални образователни потребности и център за деца с емоционални и поведенчески проблеми.

  Съществуват перспективи и възможности за бъдещо сътрудничество между Шуменския университет и Университета по приложни науки „Утрехт”, Холандия, което е в процес на допълнително съгласуване и договаряне.

  Публикувано на 10/03/2014