Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели от Факултета по хуманитарни науки с престижни отличия в Словакия

  На 3 и 4 ноември 2016 г. в Прешовския университет, гр. Прешов, Словакия, се състоя международна научна конференция „Динамични процеси в съвременната славистика”, посветена на 20-годишнината от създаването на Лектората по български език, литература и култура. От основаването си през 1996 г. до днес лекторатът е поддържан от преподаватели от Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет: проф. д-р Надка Николова, гл.ас. д-р Николай Николов, доц. д-р Младен Енчев, проф. д-р Добрина Даскалова и доц. д-р Страшимир Цанов.

  Гост на честването беше Нейно превъзходителство г-жа Маргарита Ганева, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Словашката република. От страна на Шуменския университет в събитието участваха бившият декан на ФХН проф. д.ф.н. Ивелина Савова, взела активно отношение към осъществяване на дейностите, свързани с междууниверситетския  договор за сътрудничество, проф. д-р Добрина Даскалова, проф. д-р Надка Николова, проф. д-р Марияна Стефанова, доц. д-р Страшимир Цанов и гл. ас. д-р Николай Николов. За дейността си и заслугите за поддържане на двустранните връзки проф. д.ф.н. Ивелина Савова и г-жа Маргарита Ганева получиха почетни медали. Почетни медали в знак на признание за популяризиране на българистиката в Словакия получиха и лекторите по български език, литература и култура. Посланик г-жа Маргарита Ганева ги удостои и със специално изработена за случая значка, символ на българо-словашкото приятелство и сътрудничество.

  13

  Конференцията протече в изключително добра колегиална атмосфера, която позволи провеждането на интересни и ползотворни дискусии, улеснени от предварително издадения сборник „Dinamicke procesy v sucasnej slavistike”, с рецензент проф. д-р Надка Николова, която заедно с проф. д-р Добрина Даскалова е и член на редколегията. Всички участници от българска страна провокираха интереса на аудиторията с разработките си, актуални за съвременното езикознание и литературознание.

  Форумът бе логично продължение на проведената през юни 2015 г. международна филологическа конференция „Limes slavicus” в Шуменския университет и е обещание за нови научни срещи за в бъдеще.

  Публикувано на 15/11/2016