Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели от Шуменския университет участваха в международна работна среща по проект IRIS

  Международна работна среща по проекта „IRIS – Иновативни ресурси за учене и насърчаване на равноправното участие в масовия спорт, за превенция на дискриминацията, расизма и насилието“, „No:557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SC, се проведе в Университета на Сантяго де Компостела, Испания, на 15 и 16 септември. В срещата участваха преподаватели от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

  Проектът се реализира по програма „Еразъм +“ на ЕС. Партньори по проекта са Регионален център за професионално обучение и продължаваща квалификация (RCVTLLL), Общината на гр. Патра, Гърция, Университетът на Сантяго де Компостела (USC), Испания, Университетът на Ювяскюля (JYU), Финландия, Елински университет (HOU), Патра, Гърция, Спортна асоциация „Олталом“ (OSA), Будапеща, Унгария.

  Обект на дискусия и представяне са били мерки и добри практики за превенция на насилието и дискриминацията в масовия спорт с деца и младежи. Обсъдени са били образователни материали за обучение на ученици и млади спортисти – комикс, ролева игра, видео клипове и интерактивни дейности.

  По време на юбилейната  научна конференция „Иновации в образованието”, която се проведе от 30 септември до 2 октомври в Педагогическия факултет, бе организирана среща с представителите на институциите, в които ще бъдат представени проектът, платформата, комиксите и обучителните модули. Това са спортни клубове и базови училища.

  През септември стартира и  педагогическа квалификация на специалисти в системата на масовия спорт. Обучението се реализира чрез електронна платформа, разработена с участието на преподаватели от Университета на Сантяго де Компостела, Испания, Университета на Ювяскюля, Финландия, Елински университет (HOU), Патра, Гърция и Шуменския университет  “Еп. Константин Преславски“.

  Публикувано на 03/10/2016