Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Престижни награди за студентите-художници

    На проведената Национална студентска изложба-конкурс в рамките на Националния студентски фестивал на изкуствата, организиран от Югозападния университет “Неофит Рилски” в Благоевград, участваха девет студенти от специалността педагогика на обучението по изобразителни изкуства на Педагогическия факултет.

    В конкурса се включиха 180 участници с повече от 250 творби от Националната художествена академия, Нов български университет, Великотърновския, Софийския и Пловдивския университети, както и представители на домакините.

    Шуменските студенти показаха единадесет свои творби в областта на живописта, графиката и скулптурата. Двама от тях се завърнаха с престижни отличия – трета награда за живопис получи Ваня Шиячка – студентка от III курс, а поощрителна награда за скулптура – Георги Георгиев от II курс.

    Публикувано на 25/11/2014