Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Престижно класиране на преподавателите по спорт

    Катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“ към Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ участва в  провеждането на  втората годишната зимна спортна среща на преподавателите по спорт на висшите училища в България, която се състоя от 30 януари до 2 февруари в учебен център Мальовица.

    Спортната програмата на  форума включва състезания по ски – гигантски слалом, паралелен слалом и турнир по белот. Отличното представяне на преподавателите от Шуменския университет  завърши с второ място в комплексното класиране, на крачка от домакините от Софийски университет. При жените проф. дпн Надежда Йорданова завърши с първо място на слалом и второ на паралелен слалом, преподавател Мартин Базелков завоюва първо място на паралелния слалом. В най-оспорваното състезание по белот двете шуменски двойки доц. д-р Теодора Симеонова/ проф. д-р Стефан Базелков и проф. дпн Надежда Йорданова/ пр. Мартин Базелков, заеха второ и трето място.

    Освен спортната надпревара се проведе и кръгла маса, третираща проблеми и перспективи на физическото възпитание и спорт във ВУЗ. Бяха споделени добри практики за популяризиране и развитие на студентския спорт.

    Публикувано на 06/02/2017