Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Презентация „Стипендии „Фулбрайт“ – възможности за обучение, специализации, изследователска и преподавателска дейност в САЩ през учебната 2020-2021 г.“

    Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ организира презентация: „Стипендии „Фулбрайт” – възможности за обучение, специализации, изследователска и преподавателска дейност в САЩ през учебната 2020-2021 г.

    Програма Фулбрайт предоставя стипендии на български студенти след бакалавърска степен, докторанти, университетски преподаватели, учени и професионалисти за обучение в магистърски и докторски програми, специализации, изследователска и преподавателска дейност и квалификация в САЩ.   

    Презентацията е на 27 ноември 2018 г.  от 13:00 – 13:45 ч. в Корпус 2, зала 312.

    Публикувано на 26/11/2018