Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Приемат се заявления за получаване на средства от фонд „Студенти в неравностойно положение и сираци”

  Фонд „Студенти в неравностойно положение и сираци” се ражда по инициатива на Академическия съвет на Шуменския университет през 2010 г. Първоначално средствата от фонда се използват за подпомагане на лечението на тежко болни студенти.

  Тази година за пръв път финансовата подкрепа обхваща още няколко категории:

  • студенти с трайни увреждания и намалена работоспособност (от 50% до 70%) – за заплащане на таксите за обучение;
  • студенти, кръгли сираци – за настаняване в студентски общежития или ежемесечен наем (в размер на 270 лв. на семестър); 
  • студенти, отгледани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа – за настаняване в студентски общежития или ежемесечен наем (в размер на 270 лв. на семестър);
  • студенти с тежки заболявания – целева помощ за лечение.

  Десет хиляди лева са осигурените средства от бюджета на Шуменския университет за 2013 г. Допълнително са добавени още две хиляди и триста лева от структурни звена на Университета, както и от други дарители.

  Заявления за получаване на средства от Фонда се подават до Комисията по социално-битови въпроси – Корпус 3, етаж 3, стая 310, телефон 054 830 952.

  Крайният срок за подаване на молби за първия семестър на учебната 2013/2014 г. (за заплащане на таксите за обучение и за настаняване в студентски общежития или ежемесечен наем) е 27 ноември.

  Молбите за целева помощ за лечение се разглеждат през цялата година.
   

  Публикувано на 25/11/2013