Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Проект на Университетската библиотека

  Университетската библиотека в Шумен работи за пълна реализация на модела на Свободния достъп (Open Access), който е залегнал в сегашните и бъдещи библиотечни политики и практики.

  В контекста на Open Access, библиотеката работи за привличането и на най-малките читатели – децата, като популяризира богатите си ценни колекции сред тях. На 27 юли 2019 г., децата от Занималня „Клуб Отличници“ с ръководители Мирослава Гендова, Валерия Николова и Десислава Пенчева бяха поканени от Университетската библиотека на специално събитие, което се проведе в читалнята на Педагогическата и чуждоезикова библиотека в Педагогическия факултет. Екипът на библиотеката е подбран така, че специалистите в него имат освен библиотечно-библиографско образование, и висше образование в съответна научна област. Така библиотекарят със завършено висше образование и по специалността “Начална и предучилищна педагогика“ може по най-добрия начин да предразположи и доближи децата до едно от най-вълнуващите човешки преживявания – четенето.

  Посрещнати с усмивка и топлота от Димитринка Христова, библиотекар и педагог, децата имаха възможност да разгледат издания на „Буквар с различни поучения“ от д-р Петър Берон, „История славяноболгарская“ от Паисий Хилендарски, Никифоров препис от 1772 г., да сравнят издания на детски енциклопедии от началото на миналия век със съвременни такива. В непринудена и близка до децата среда, чрез интерактивни методи, те се запознаха с правилата в библиотеката, обсъдиха ролята на книгите като източник на знание и начините за опазването и съхранението им.

  Целта на този локален проект е да развива интереса към книгата и четенето, да съдейства за повишаване на читателската култура у малките ученици. Да се проследи промяната на достъпа до информация от книжния носител в миналия век до дигиталните копия в съвременното интернет пространство и как модерните технологии отразяват книжното съдържание от миналото.

  Публикувано на 31/07/2019