Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Проектна седмица „Растителната защита в контекста на устойчивото земеделие“ (19.04.2023 – 26.04.2023)

    Участие в инициативата взеха студенти от образователно – квалификационна степен Бакалавър и Магистър на специалност „Растителна защита“ при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, техни преподаватели от катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“, както и представители на бизнеса в региона.

    Публикувано на 15/05/2023