Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Проф. д.и.н. Георги Колев бе избран за втори мандат

  Ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ проф. д.и.н. Георги Колев бе избран за втори мандат от Общото събрание. Неговата кандидатура бе единствена. На заседанието на 25 октомври 2019 г. 158 души му гласуваха доверие да ръководи висшето училище в периода 2019-2023 г. 23 бяха против. 40 са невалидните бюлетини.

  „Благодаря за доверието. Защото в днешното Общо събрание аз видях доверие – в целия екип и в провежданата от нас политика. Нов избор – нови отговорности. Ние не знаем как ще бъде променена нормативната база и накъде ще бъде насочена държавната политика във висшето образование. Това ще предопредели следващия четиригодишен мандат. Няма да променя нищо в стила си на управление. Сегашната мандатна програма е продължение и основана на предходната, която аз изпълних напълно и която доказа ефективността си. При намален брой студенти и увеличен фонд „Работна заплата“, имаме 1,4 млн. лв. положителен резултат. Това дава възможност за кадрово обезпечаване, за създаване на оптимално добри условия за академично и научното израстване на колегите и подобряване на материалната база“, каза веднага след избора си проф. Колев.

  Финансова стабилност, утвърждаване авторитета на висшето училище и развитие на академичния състав са успехите на ръководството, които открои преди началото на изборната процедура проф. Георги Колев. Той не скри пред академичната общност проблемите, с които се сблъсква ректорското ръководство в последните години: демографската криза и намалелия броя студенти, намалените приходи от такси за обучение и държавна субсидия, увеличаващият се фонд „Работна заплата“.

  Общото събрание на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ избра за председател и заместник-председател на колективния орган доц. д-р Юрий Проданов, ръководител на катедра “Журналистика и масови комуникации”, и проф. д.м.н. Николай Янков – директор на Колеж-Добрич.

  Бяха гласувани 35-те предложения на основните структурни звена за членове на Академичния съвет в новия мандат. Избран бе съставът на Контролния съвет. Негов председател ще е доц. д-р инж. Тихомир Трифонов, ръководител на катедра “Компютърна и комуникационна техника” във Факултета по технически науки.

  Публикувано на 25/10/2019