Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Проф. д.и.н. Иван Йорданов с монография за юбилея си

  С представяне на монографията “Печати на византийската администрация в България (971-1118)” бе отбелязана 70-годишнината на проф. д.и.н. Иван Йорданов, Doctor honoris causa на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  На 16 април 2019 г. зала 309 на Корпус 1 събра приятели и колеги на юбиляра на вълнуващо тържество, организирано от Научния център по византинистика в Университета.

  Председателят на Общото събрание на Шуменския университет доц. д-р Юрий Проданов поднесе на проф. Йорданов почетен плакет. Приветстваха го сърдечно и д-р Александър Горчев, кмет на община Велики Преслав, председателят на постоянната комисия по култура в Общинския съвет-Шумен Венцислав Венков, редакторът на монографията доц. д-р Тодор Тодоров, проф. Христо Трендафилов, доц. Иво Топалилов.

  “Тази книга е естествен завършен на това, което правя вече 40 години. Няма да скрия, че за да е факт тя, ме провокира един студент. Тук са събрани, подредени и коментирани печатите на византийската администрация в България в този период”, сподели проф. Йорданов.

  Проф. д.и.н. Иван Йорданов е специалист в областта на средновековната нумизматиката и сфрагистиката, науки за държавните знаци и символи през средновековието. Автор е на 9 монографични изследвания и повече от 200 научни студии, статии и съобщения в наши и чужди издания. Главен редактор на “Нумизматика, Епиграфика и Сфрагистика”, издание на АИМ при БАН, и на научната поредица „Историкии”, издание на Катедрата по история и археология. Член на редколегията на сборниците “Плиска-Преслав” и “Преслав”. Член е на международната асоциация по “Византийска сфрагистика” и на редколегията на специализираното издание “Studies in Buzantine Sigillography”, излизащо във Вашингтон и Лайпциг. Сред учредителите на Катедрата по история и археология и неин ръководител през периода 1995 – 1996 г.

  Последната му книга се издава от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски“, с финансовата подкрепа на Националната научна програма “Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от Министерството на образованието и науката.

  Публикувано на 17/04/2019