Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Проф. д-р Димитър Попов с награда на Фонд „Академик Владимир Георгиев”

  Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” – БАН и Националният дарителски фонд „13 века България” организираха научна сесия, посветена на 110 години от рождението на акад. Владимир Георгиев, и тържествено връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев” за 2017 г.

  Проявите се проведоха на 16 февруари в Големия салон на Българската академия на науките.

  Проф. д-р Димитър Попов от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” бе отличен с грамотата за отлични постижения в областта на езикознанието за труда му „Лингвистична персоналия”. Представянето на труда бе на доц. д-р Снежана Димитрова.

  Според статута на Фонда наградата е годишна и се присъжда на индивидуални или колективни трудове, издадени през последните три години и представляващи значителен и оригинален научен принос в дадена област на езикознанието.

  За 2017 г. с грамота за отлични постижения в областта на езикознанието бе отличена и доц. д-р Албена Стаменова за „История лексических древнеболгаризмов в украинском литературном языке”. Наградата за най-добър труд по езикознание е за „Увод в палеобалканистиката” на Албена Мирчева, а за колективен труд по езикознание – за „Български диалектен атлас. Обобщаващ том IV. Морфология” на колектив от Секцията за българска диалектология и лингвистична география при Института за български език.

  Публикувано на 16/02/2018