Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова ще изнесе курс лекции “Лингвистична прагматика (Уводен курс)”

  На 3 октомври гост на академичната общност на Шуменския университет отново ще бъде проф. д.ф.н. Стефана Димитрова, водещ специалист в областта на общото и сравнителното езикознание, лингвистичната прагматика, психолингвистиката, социолингвистиката, лингвистичната персонология.

  По покана на Центъра за обучение на докторанти в Шуменския университет проф. Димитрова ще изнесе курс лекции на тема „Лингвистична прагматика (Уводен курс)”.

  Курсът ще протече в две сесии: 10.00-12.00 ч. и 13.30–15.30 ч. в зала 309 на Корпус 1 на университета.

  Каним докторантите, колегите и всички желаещи, които се интересуват от проблемите на съвременната хуманитаристика.

  Публикувано на 28/09/2017