Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Проф. д.ик.н. инж. Андрей Андреев е новият председател на Съюза на учените в България – клон Шумен

  Проф. д.ик.н. инж. Андрей Андреев, преподавател във Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, е новият председател на Съюза на учените в България – клон Шумен. Изборът се е състоял на заседание на Общото събрание, проведено на 20 февруари в зала 219 на Корпус 1.

  Заместник-председател ще бъде доц. д-р Тодор Тодоров, ръководител на катедра „История и археология” във ФХН, а секретар – доц. д-р Христо Христов.

  Досегашният председател проф. д.и.н. Иван Йорданов е избран за почетен председател.

  Общото събрание е утвърдило и председателите на секции в структурата на СУБ-клон Шумен.

  Публикувано на 23/02/2018