Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Проф. д.и.н. Иван Йорданов бе удостоен с почетното звание Doctor honoris causa на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  Проф. д.и.н. Иван Йорданов бе удостоен днес с почетното звание Doctor honoris causa на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” според решение на Академическия съвет.  Номинацията на световноизвестния специалист в областта на средновековната нумизматиката и сфрагистиката, науките за държавните знаци и символи през средновековието, за най-високото отличие на Университета е на Съюза на учените в България – клон Шумен.

  Мотивите им са следните:

  1. В продължение на повече от три десетилетия проф. д.и.н. Иван Йорданов се занимава с проучването, научното осмисляне и популиризирянето на достиженията на българската археологическа наука и в частност на средновековната българска и византийска нумизматика и сфрагистика;
  2. Към днешна дата проф. д.и.н. Иван Йорданов е автор на над 200 научни публикации, от които 9 монографии. Във всички тях той е изключително обективен, лансира добре премерени тези, които в повечето случаи са крачка напред в археологическата и историческата наука;
  3. От 1991 г. проф. д.и.н. Иван Йорданов е неразривно свързан с ШУ. Той е сред учредителите на Катедрата по история и археология и неин ръководител през периода 1995 – 1996 г. От 2005 г. до днес е директор на научния център по византинистика към ФХН на ШУ.

  Церемонията по удостояването с почетното звание днес води председателят на Общото събрание доц. д-р Юрий Проданов. Биографията на проф. Йорданов и мотивацията за неговото номиниране представи деканът на Факултета по хуманитарни науки проф. д-р Веселин Панайотов.
  Ректорът проф. д.и.н. Георги Колев връчи на проф. Йорданов почетните знаци – медал, плакет и грамота на старобългарски език и на латински език.

  На церемонията в заседателната зала на Регионалния исторически музей в Шумен присъстваха семейството на проф. Йорданов, кметът на община Шумен Любомир Христов, заместниците му Росица Антонова и Найден Косев, председателят на Общинския съвет проф. Борислав Беджев, почетните граждани на Шумен Ася Асенова и акад. Дамян Дамянов, общински съветници от Шумен, кметът на община Велики Преслав д-р Александър Горчев, преподаватели от Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет и учени-участници в националната конференция “Пътуване към България”.

  Поздравителни адреси и цветя изпратиха областният управител Стефан Желев, проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, декан на Историческия факултет на Великотърновския университет. От името на Националния археологически институт с музей към БАН емоционално приветствие отправи проф. д.и.н. Константин Дочев.

  45-ият Doctor honoris causa на Шуменския университет проф. д.и.н. Иван Йорданов изнесе академично слово на тема “Шумен – център на българската и византийската сфрагистика с международно признание и авторитет”.

  Проф. д.и.н. Иван Йорданов е роден 13.04.1949 г. в с. Цар Самуил, Силистренско. Висшето си образование по специалността “история” завършва във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” (1972 ). От 1972-1974 г. работи като уредник в Градския исторически музей в Нова Загора. От 10. 11. 1974 г. преминава на работа в новосъздадения Филиал на АИМ при БАН в град Шумен. През 1978 г. защитива кандидатска дисертация, а през 1993 г. докторска по история. През 1988 г. се хабилитира, а през 1996 г. е удостоен с научното звание ст.н.с. I ст. От 2007 г. е профессор по Средновековна обща история (История на Византия) в ШУ .

  Специализирал е в Центъра по византинистика към Харвардския университет Dumbarton Oaks (Вашингтон 1989, 2002, 2004-2005); Heberden Coin Room (Оксфорд, 1993 г.) и Института по византинистика във Виена (1998 г.).

  Проучвал е материали и участвувал в конгреси, симпозиуми и семинари във: Вашингтон (1986; 1989; 2002 г.); Санкт Петербург (1985,1991 и 2002 г.); Атина (1988; 1995 и 2001 г.); Лондон ( 1992 и 2006) и Бирмингам (1992 г.); Оксфорд (1993,2005); Виена (1981, 1990,1993,1996, 1998, 1999 и 2002,2005, 2006),  Париж (1996, 2001 и 2005 г.), Севастопол (1997 г.), Берлин (2003 г.) и др.

  Автор е на 9 монографични изследвания и повече от 200 научни студии, статии и съобщения в наши и чужди издания.

  Ръководител на Филиала на Археологическия институт и музей при БАН в Шумен (1990-1991, 1995-2003 г.).

  От създаването на катедра “История” към Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е титуляр по дисциплините “История на Византия ” и “Средновековна нумизматика и сфрагистика”.

  През 1995-1996 г. е ръководител на катедра “История” към ШУ, а от 2005 г. директор на НЦ  по византинистика към ФХН на ШУ.

  Главен редактор на “Нумизматика, Епиграфика и Сфрагиситика”, издание на АИМ при БАН и на научната поредица „Историкии”, издание на Катедрата по история и археология. Член на редколегията на сборниците “Плиска-Преслав” и “Преслав”.

  Член е на международната асоциация по “Визанатийска сфрагистика” и на редколегията на специалзираното издание “Studies in Buzantine Sigillography”, излизащо във Вашингтон и Лайпциг.

  Публикувано на 26/04/2018