Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Проф. Маргарита Георгиева – най-успешният ректор в историята на Шуменския университет

  Вторият мандат на проф. Маргарита Георгиева приключи на 30 октомври. Тя представи отчета си за последните четири години по време на заседанието на Общото събрание на Университета. Академическата общност, изправена на крака и с продължителни ръкопляскания, изпревари официалното гласуване на отчета, за да изрази своето уважение и благодарност към ректора, сбъднал апогей в историята на висшето училище.

  Управлението на проф. Георгиева бе белязано с мъдрост, справедливост, грижа към хората и промяна към по-добро. Децентрализацията на управлението, финансовата стабилност, добрата социална политика, обновената материална база са само част от акцентите в това управление.

  Поела Университета с над 1,5 млн. лева вътрешна задлъжнялост, в края на първия й мандат (2011 г.) в банковите му сметки има близо 5 млн. лева, а в края на втория (2015 г.) – наличната сума е над 6 млн. лева,  няма просрочени задължения, а свободните средства на факултетите са почти 2 млн. лева.

  През последния мандат на проф. Георгиева са направени двата асансьора в двете сгради на университета, с което е решен проблемът на студентите в неравностойно положение, санирана е цялата сграда на Ректората, ремонтирани и модернизирани са много аудитории.

  В края на отчета си проф. Маргарита Георгиева изказа специална благодарност на екипа си и на всички, с които е работила заедно, „за да направим желаното възможно” и завърши: „ние не ви подведохме и изпълнихме поетите ангажименти, затова си отиваме като ректорски екип с усещането за изпълнен дълг.”

  Според Закона за висшето образование тя няма право на трети мандат.

  Публикувано на 31/10/2015