Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Проф. Владимир Вавржинек навършва 90 години

  На 5 август 2020 г. забележителният чешки учен проф. Владимир Вавржинек навършва 90 години. Той е носител на почетния знак на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, присъден му през 2005 г., a  с решение на Академичния съвет от 22 юли 2011 г. е удостоен с почетното звание Doctor Honoris Causa по предложение на Катедрата по история и теория на литературата. Мотивите на колегията почиват върху големите му постижения като изследвач  на делото на Кирил и Методий и старобългарските и старите славянски литературни паметници, за изключителните му заслуги в областта на славистиката, византологията и   медиевистиката изобщо.

  Проф. Владимир Вавржинек е роден на 5 август 1930 г. в град Храдец Кралове, Чехия, но целият му по-нататъшен живот е свързан с Прага. Завършва история и класическа филология в Карловия университет През 1961 г. защитава докторска дисертация в Института по история на Чехословашката академия на науките. В продължение на 30 години е редактор и главен редактор на най-представителното в света списание за византоложки и славистични изследвания Byzantinoslavica. Работи в Института за история, в Института за гръко-римски изследвания и е директор на Славистичния институт в Прага.

  Проф. Вавржинек е автор на най-добрата монография, излязла  след Втората световна война за пространните жития на братята Кирил и Методий. Проучва християнските мисии при славяните, литургичното им дело, античното наследство, дейността на Александър Македонски.  Ползва се с изключителна популярност в хуманитаристиката както на Западна Европа и САЩ, така и в Русия и на Балканите, почитат го слависти и византолози, филолози и археолози  от най-различни поколения. Прекрасен организатор, той самият неведнъж е участник в научни форуми и конгреси в България и в частност в Шумен и София, беше един от първите, които посетиха новооткрития манастир с надписи, изписани с различни графики в с. Черноглавци, Шуменско.

  На церемонията по връчване на отличието Почетен доктор, която е част от програмата по повод 40 години от създаването на Шуменския университет, проф. Вавржинек изнесе академично слово на тема „Борбата за славянска литургия във Велика Моравия на фона на събитията в България“.

            Шуменският университет  пожелава на проф. Вавржинек да продължи да съчетава достойнството на големия хуманитарист  с нестихващото удивление пред необятните простори на науката.

  Публикувано на 05/08/2020