Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Програма “Заедно в час” гостува в Шуменския университет

    Програма “Заедно в час” и Кариерният център в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” организират социалното събитие преОБРАЗОВАНИЕ.  

    Целта е да се открият проактивните, социално ангажирани хора в университета и  Шумен, които да се запознаят със Заедно в час и възможностите за социален принос и лидерско развитие, които програмата предоставя.

    Събитието ще се проведе на 13-ти март от 13:30ч. в Шуменски университет, Ректорат, ет.1, зала 118 .

    Публикувано на 07/03/2017