Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Произведение по текст на Епископ Константин Преславски в концерт „Рождественска възхвала“

    Православните храмове в Шумен „Свети Три светители“ и „Свето Възнесение“ организират концерт „Рождественска възхвала“ с участието на смесен хор „Касиана доместика“ с главен художествен ръководител и диригент д-р Юлияна Панова. Концертът е на 20 декември от 18 часа в храма „Свети Три светители“.

    В програмата са включени произведения от иконом Кирил Попов по оригинални старобългарски текстове на Епископ Константин Преславски и Свети Климент Охридски, творби на М. Е. Ковалевски, М. Строкин, Йоханес Хиндрикс, д-р Юлияна Панова, Павел Чесноков, Добри Христов, А.Н. Струмски, А. Гречанинов и С.А. Дегтярев. Солисти са Станислава Марчева, мецосопран, и Борислав Донев, бас.

    Концертът „Рождественска възхвала“ ще бъде изнесен и на 22 декември от 18 часа в църквата „Света София“ в София

    Публикувано на 18/12/2016