Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Промоции на абсолвенти 2013

  Всички абсолвенти, желаещи да участват в церемониите, е необходимо да се регистрират в електронната форма: 
   
  За Колеж – Добрич до 28 ноември 2013 г.
  За ФХН до 1 декември 2013 г.
  За ФПН до 1 декември 2013 г.
  За ФМИ до 2 декември 2013 г.
  За ФТН до 3 декември 2013 г.
  За ПФ до 4 декември 2013 г.
  Публикувано на 12/11/2013