Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Публична лекция

    На 19 март (сряда) от 11.00 часа в Актовата зала на Педагогическия факултет ще се проведе публична лекция на тема “Приказките на Братя Грим. 200 години по-късно”. Лекцията ще изнесе д-р Бернхарт Лауер, директор на музея на Братя Грим в Касел и куратор и мениджър на Асоциация Братя Грим.

    Публикувано на 18/03/2014