Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Работна среща „Науката за по-добро качество на живот – перспективи на съвместните научни и научно-приложни изследвания между БАН и Шуменския университет”

  На 30 октомври от 14.00 ч. в Ректората на Шуменския университет започва работната среща на тема “Науката за по-добро качество на живот – перспективи на съвместните научни и научно-приложни изследвания между БАН и Шуменския университет”. Срещата е организирана от Регионалния академичен център Шумен.

  Специално за събитието пристигат чл.-кор. Димитър Димитров, съветник на Председателя на БАН и главен координатор на Националната академична мрежа на БАН, чл.-кор. Юлиан Ревалски – директор на Института по математика на БАН и секретар на Събранието на академиците и член-кореспондентите и проф. Гарабед Минасян от Института по икономически изследвания на БАН.

  Работната среща ще започне с представяне на направленията, развивани в БАН и Шуменския университет с потенциал за съвместни научни и научно-приложни разработки и обучение:

  • зелени технологии и енергийна ефективност
  • екологичен риск, патогени и безопасност на храни
  • растителни биотехнологии и биомедицина
  • регионален трансфер на know-how и иновации
  • методи за измерване на замърсяване на води и почви
  • дистанционни методи за наблюдение и контрол
  • технологии за защита на информацията

  След презентациите събитието ще продължи с дискусии по повдигнатите проблеми.

  Очаква се на откриването на срещата да присъстват и Областният управител на Шумен Петко Шаренков, както и Венцеслав Венков – представител на Североизточната българо-турска стопанска камара.

  Публикувано на 30/10/2014