Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Работна среща по международния проект „ESFA – Equal sport for all”

    Втората среща на европейския проект –  „ESFA – Equal sport for all”, с основна тема  – включване в спорта на хората с увреждания и затлъстяване се проведе в университета на град Падуа, Италия. Обсъден бе предложеният проект на работния пакет, разработен от екипа на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Той включва цялостна концепция и разработени модули по шест вида спорт – баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика, плуване и танци. Предложените модели са разработени от преподаватели от Катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт” към Педагогически факултет с ръководител проф. д.п.н. Надежда Йорданова. До края на годината се очаква пилотиране на предложената методика от партньорите от Италия, Гърция, Великобритания, Испания. В Шуменския университет предстои сформиране на работните групи, провеждане на анкета с участниците и подготовка за практическата дейност.

    Публикувано на 23/10/2017