Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Ректорът на Държавния хуманитарен университет в Измаил на посещение в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

    Ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” проф. д.и.н. Георги Колев се срещна днес с проф. Ярослав Кичук, ректор на Държавния хуманитарен университет в украинския град Измаил. В разговора участваха и директорът на учебен център в Измаил Олег Терзи, деканът на Факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет проф. Веселин Панайотов и проф. Антоанета Алипиева от Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование във Варна.

     „Нашият университет е един от най-старите в Украйна. Създаден е преди 75 години и е единственото държавно висше училище в Южна Бесарабия. Базовите ни специалности са педагогическите, но вече разширяваме обхвата и към икономика, туризъм и информационни технологии. Поддържаме и специалност „Българска филология” и сме заинтересовани от разработване на общи проекти с Шуменския университет”, подчерта проф. Кичук. Той е избран на поста през юни 2015 г. и заяви, че един от приоритетите в работата му е международното сътрудничество, най-вече с България.

    Коментирани бяха възможностите за развиване на съвместни бакалавърски и магистърски програми, обмен на студенти и преподаватели, създаване на български информационен център в Измаил и разширяване на договора за сътрудничество между двата университета. Проф. д.и.н. Георги Колев и проф. Ярослав Кичук обсъдиха и предстоящото сключване на договор по програма „Еразъм+”.

    Публикувано на 24/08/2016