Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Ректорът на Шуменския университет изпрати писмо до министъра на образованието и науката във връзка с проект „Студентски практики – Фаза 1”

  Ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” проф. д.и.н. Георги Колев изпрати днес уведомително писмо до министъра на образованието и науката проф. Николай Денков във връзка с възникнало напрежение сред студенти, ментори и академични наставници заради забавени плащания на стипендии и възнаграждения по проект „Студентски практики – Фаза 1”. Това съобщи зам.-ректорът доц. д-р Константин Константинов, водещ функционален експерт по проекта, на информационна среща в Аулата на университета.

  В уведомителното писмо се казва: „През октомври 2016 г. ръководеното от мен висше училище получи авансово средства по проекта в размер на 186 226,47 лева, което се явява 20 % от индикативния му бюджет„ Проектът стартира при засилен интерес от страна на студентите на ШУ и за периода октомври 2016-февруари 2017 г. договори за практическо обучение сключиха 971 студенти, което прави над 82 % от предварително разчетения общ брой студенти, според бюджета на ШУ. В същото време процесът по верификация на направените разходи не функционира. Следва да се има предвид, че информационната система на проекта не осигуряваше възможност да осъществяваме плащания почти до края на 2016 г., а качването на финансови документи от наша страна беше осигурено едва през месец февруари 2017 г. Това доведе до неизбежната ситуация предоставеният аванс още в края на януари 2017 г. да се окаже крайно недостатъчен да покрие разходите по изплащането на студентските стипендии и възнагражденията на ментори и академични наставници. Поради това на 10 февруари 2017 г. екипът на ШУ по проект „Студентски практики – Фаза 1” взе решение да преустанови временно приема на нови договори до възстановяване на нормалния процес по верификация на направените разходи. Опитите на членове на ръководния екип на проекта от МОН да прикрият реалната ситуация не успяха да ни накарат да се откажем от първоначалните си намерения. Стоим твърдо на заявената позиция, въпреки обажданията на служители на г-жа Соня Кръстанова с искания да продължим подписването на договори по проекта. Опитите ни да разрешим проблема като се свържем с г-жа Кръстанова и членове на нейния екип не доведоха до желания резултат. Стигна се до абсурдната ситуация в хода на телефонния разговор да бъдем критикувани, че сме сключили повече от 20 % договори, колкото е авансовото плащане към ШУ. В същото време ни беше препоръчано да достигнем 90 % изпълняемост, за да заявим нови бройки и съответно увеличаване на индикативния си бюджет”.

  „Уважаеми г-н министър,

  Разчитаме на Вашето съдействие въпросът да бъде разрешен в кратки срокове, за да бъде възстановено нормалното функциониране на проекта и регулярното изплащане на възнагражденията към всички ощетени на този етап страни. Ректорското ръководство на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” неведнъж е оказвало положителното си отношение към проекта „Студентски практики”, съчетаващ в себе си така важното през последните години взаимодействие между науката, образованието и бизнеса”, завършва уведомителното писмо.

  Проф. д.и.н. Георги Колев обяви пред студентите, че след 15 март ще получат стипендиите си за месеците януари и февруари. Дължимата сума е в размер на 216 хиляди лева. Тя ще бъде поета от бюджета на университета, тъй като има уверение от МОН, че до 3 месеца сумата ще бъде възстановена.

  В срещата днес участваха и председателят на Общото събрание на висшето училище доц. д-р Юрий Проданов и местният обществен посредник на община Шумен Иван Капралов. Г-н Капралов се ангажира да изпрати копие от уведомителното писмо и от подписката, която студентите събират, до националния омбудсман Мая Манолова.

  Публикувано на 06/03/2017