Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Ректорът на Шуменския университет ще участва в заседание на Съвета на ректорите

    Ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” проф.д.и.н. Георги Колев ще участва днес в заседанието на Съвета на ректорите на висшите училища в България. То е с начален час 13 часа и ще се проведе в аула „Максима” на Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски”.

    План-приемът на студенти и финансирането на държавните висши училища за учебната 2016/2017 г. са теми на заседанието. Ще се дискутират и възможностите за общи политики при създаването на консорциуми за участие по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” с  цел избягване на евентуални конфликти.

    Публикувано на 08/09/2016