Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Ректорите на 7 университета в Североизточна България настояват за регионална подкрепа

  Ректорите на 7 университета в Североизточна България проведоха днес среща с медии във Варна, за да поставят въпроси, свързани с приема, финансирането и рейтинговата система на висшето образование.

  Срещата е по инициатива на проф. д.и.н. Георги Колев – ректор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски, проф. д-р Пламен Илиев – ректор на Икономически университет-Варна, проф. д-р Велизара Пенчева – ректор на Русенския университет, проф. д-р инж. Росен Василев – ректор на Технически университет-Варна, проф. д-р Христо Бонджолов – ректор на Великотърновския университет, доц. д-р Иван Марчевски – ректор на Стопанската академия в Свищов и проф. д.т.н. Райчо Иларионов – ректор на Техническия университет в Габрово.

  Ръководствата на университетите поставят въпроса за демографските проблеми и намаляващия брой на кандидат-студенти, които водят до драстичен спад на приходите на висшите училища и редица отрицателни ефекти в икономиката на региона. Те настояват методиката за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в България (ПМС 328/2015 г.) да бъде съобразена с особеностите на регионите, в които университетите функционират. „Моделът трябва да е стимулиращ, а не санкциониращ“, посочват ректорите.

  Според тях рейтинговата система трябва да се използва за целите, за които е предназначена, а не да участва в методиката за финансиране на висшите училища и други методики за разпределение на средства по оперативни програми и извънбюджетни средства на държавата.

  Ректорите излизат с позиция за потребност от регионална подкрепа за университетите от Северна България, тъй като само 27 % от бюджета за висше образование е за тях и е нужна подкрепа от законодателната и изпълнителната власт.

  Те настояват и за увеличаване на диференцираните нормативи за издръжка на обучението.

  Всички ректори са се обединили в несъгласието си с промяната в чл. 4, ал. 1 в проекта за изменение на ПМС 63/2016 г., който е предложен за обществено обсъждане от МОН. Според проекта максимално допустимият брой студенти в държавни висши училища ще се определя само на база приетите държавна поръчка от предходната година. Ректорите предлагат да се запази досегашния текст за определяне на държавната поръчка за учебната 2017/2018 година и да се разработи нов нормативен акт за следващата учебна година. Те изтъкват още, че към публикувания проект за изменение липсват мотиви за предлаганата промяна в чл. 4, ал. 1.

  Публикувано на 08/03/2017