Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Ромският образователен фонд обяви конкурс за стипендии за академичната 2017-2018 година

    Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми обяви открит конкурс за стипендии за академичната 2017-2018 година за студенти от ромски произход на база академични постижения. Основната цел на Стипендиантската програма на Ромския образователен фонд (РОФ СП) е да допринесе за създаването на широк кръг от образовани роми с висше образование, уверени в себе си и горди със своята ромска идентичност, академично и социално ангажирани, притежаващи умения и компетенции, които ще им позволят да се превърнат в професионалисти в своята област, и в същото време да останат неразривно свързани с ромската общност като я подкрепят в по-нататъшното и включване в обществото като цяло.

    Програмата предлага стипендии за студенти от ромски произход, които са граждани или постоянно пребивават в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Турция. Кандидатите трябва да заявят открито ромския си произход,  да бъдат студенти или да кандидатстват за получаване на бакалавърска, магистърска или докторска степен в акредитиран от държавата университет и да представят пълен и съответстващ Онлайн формуляр за кандидатстване.

    Срокът за кандидатстване е 11 май 2017 г.
    Публикувано на 02/05/2017