Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Рождественски четения

    Осмите академични рождественски четения се състояха на 13 декември 2018 г. в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” по инициатива на Факултета по хуманитарни науки, катедрата по история и археология и Научен център “Преславска книжовна школа”.

    Бяха представени 22 доклада и научни съобщения на студенти и преподаватели в Шуменския университет и Софийския университет “Свети Климент Охридски”, както и от свещеник Александър Александров от Доростолската епархия.

    Публикувано на 13/12/2018