Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Румяна Василева е отличникът на випуск 2016 на Факултета по технически науки

  Румяна Веселинова Василева, която завърши специалност „Системи за сигурност“, е отличникът на випуск 2016 на Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Румяна Василева е имала отличен успех 6,00 на всички семестриални изпити, както и на държавния изпит, обяви деканът на ФТН проф. Иван Цонев по време на церемонията за промоция на абсолвенти.

  Общо 180 души – бакалаври, магистри и докторанти, получиха дипломите си за завършено висше образование в специалностите на факултета. На церемонията в Аулата на университета присъства ректорът проф. д.и.н. Георги Колев, който връчи дипломите на отличниците. В професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ това е Селиме Ахмедова, в професионално направление „Национална сигурност“ – Ирина Казакова, в професионално направление „Общо инженерство“ – Айлин Сунаева, а в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ – Найлян Себайдин.

  “Пристъпвайки на прага на учебното заведение преди четири години, не си давахме сметка, какво ще ни донесе това обучение. Лично аз бях притеснена, защото не знаех какво ме очаква. Радвам се, че приех това предизвикателство, защото днес се чувствам по-можеща, знаеща и уверена в себе си. Основното, което университетът ни даде, не е знанието, а способността да се справим с предизвикателството, да се справим с живота и да получим една здрава основа, на която да стъпим, за да се развиваме кардинално.

  Аз смятам, че Университетът е тази институция в България, която може да съхрани обществото ни и да го изведе на един нов по-добър път. Защото университетът не е сбор от тухли и бетон, не е, както се опитват да ни убедят в последните години – набор от процедури, учебна програма, сесии. Истинският университет е състояние на духа. Духът, който се бори за правдата, за истината, да отстоява морала, да се бори за висши цели и ценности.

  Едно проучване, което направих, за да подготвя речта си, беше за символиката на хвърлянето на студентските шапки. Едно от тях ми звучеше най-недостоверно, но ми хареса повече от всички – хвърлянето на шапките символизира полета на мечтите. Иска ми се да ви пожелая, когато излезете от тази зала, не само шапките, но и мечтите ви да полетят. Знаем, че и най-дългият път започва с първата крачка. Но правейки я, ние сме длъжни да признаем, че не сме изцяло сами. Тук е мястото да благодаря от името на випуск 2016 на всички преподаватели, които безкористно раздаваха своята енергия, знания и опит. Самият Паисий Хилендарски е казал: „От само себе си не можем да станем мъдри“, а ние, студентите, имахме възможността да се докоснем до мъдростта на нашите учители. Благодарим за вдъхновението и достойния пример, който те бяха за нас и ще продължават да бъдат за онези, които ще дойдат след нас”, каза във вълнуващото си приветствие от името на випуск 2016 Румяна Василева. След церемонията тя поднесе цветя пред паметника на патрона на университета – Епископ Константин Преславски.

  Тази година Факултетът по технически науки отбелязва 10 години от създаването си. За този период от време над 1000 души са завършили висшето си образование в него.

  Публикувано на 02/12/2016